Warunki gwarancji
Warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

Warunki gwarancji


Nasze przepisy
Nasze przepisy

Zainspirujcie się przepisami, które stworzyliśmy we współpracy ze znanymi blogerami. Postawiliśmy na doskonały smak, naturalne, bogate w wartości odżywcze składniki oraz piękne podanie.      Nasze przepisy

 


Akcesoria
Akcesoria

Poznaj bogatą gamę akcesoriów Sencor

Akcesoria


Utylizacja

Instrukcja i informacje dotyczące utylizacji zużytych materiałów i opakowań

Opakowania mogą być wyrzucane na składowiskach odpadów komunalnych


Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ​​produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Produkt z takim oznaczeniem  należy przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu .
Prawidłowa utylizacja produktu pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i  zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby być zagrożone na skutek niewłaściwej utylizacji odpadów. W sprawie szczegółów dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy kontaktować się z lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za recykling oraz utylizację odpadów lub ze sprzedawcą w sklepie.  
To urządzenie jest zgodne z  przepisami UE dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.
Zmiany w tekście, wyglądzie urządzenia i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania tych zmian .