Warunki gwarancji
Warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

Warunki gwarancji


Nasze przepisy
Nasze przepisy

Zainspirujcie się przepisami, które stworzyliśmy we współpracy ze znanymi blogerami. Postawiliśmy na doskonały smak, naturalne, bogate w wartości odżywcze składniki oraz piękne podanie.      Nasze przepisy

 


Akcesoria
Akcesoria

Poznaj bogatą gamę akcesoriów Sencor

Akcesoria


Warunki gwarancji

Każdy produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do towarów wykorzystywanych do wspólnego użytku domowego. W przypadku zakupu na Fakturę Vat okres gwarancji ulega skróceniu do jednego roku. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych. Niesprawny produkt może być reklamowany:
 1,  w sklepie, w którym produkt został zakupiony
 2. poprzez Serwis Fast Poland – ul. Sokołowska 10, 05-090 Puchały, tel.: 22 869-96-13, wew. 23,
     e-mail: serwis@fastpoland.pl.
Klient jest zobowiązany do  współpracy w celu potwierdzenia wady, które zostały zareklamowane. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie serwis ma prawo odmówić przyjęcia produktu. W przypadku zakwalifikowanego roszczenia, okres gwarancji zostanie przedłużony o okres od dnia złożenia reklamacji do dnia przyjęcia produktu przez reklamującego lub daty, do której reklamujący jest zobowiązany do odbioru towaru. Aby uzyskać obsługę w ramach niniejszej gwarancji, klient jest zobowiązany do okazania: dowodu zakupu, karty gwarancyjnej z pieczątką sklepu, karty gwarancyjnej z wpisem instalatora (jeżeli urządzenie wymaga instalacji przez osobę z uprawnieniami do instalacji danego urządzenia.)

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku:
- nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania
- nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu użytkowania
- nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołania w nim wady
- uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.)
- wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.
Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak: filtry, żarówki, baterie, słuchawki, kable połączeniowe) Akumulatory objęte są 6-miesięczną gwarancją. Jeżeli produkt został uszkodzony przez naprawy, modyfikacje lub inne działania wykonywane przez osobę nieuprawnioną.
Dane na temat produktu, przedstawione w dokumentach różnią się od danych o produkcie oraz w przypadku, gdy nie można zidentyfikować produktu według przedstawionych dokumentów np. brak  tabliczki znamionowej, brak numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

6 lat gwarancji na silnik